Konkursdebitor:
Protector Eiendom AS 
Org. nr.:
979 691 122 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
12-119467KON-KISA/21 
Konkursåpning:
14.08.2012 
Fristdag:
09.06.2012 
Frist for anmeldelse av krav:
19.09.2012 
Første skiftesamling:
17.09.2012 kl. 02:00 
Midlertidig innberetning:
14.09.2012 
Slutningskjennelse:
13.11.2015