Konkursdebitor:
Polsk Bygg AS 
Org. nr.:
915 096 441 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
17-065939KON-KISA/23 
Konkursåpning:
24.05.2017 
Fristdag:
24.04.2017 
Frist for anmeldelse av krav:
23.06.2017 
Første skiftesamling:
27.06.2017 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
26.06.2017 
Slutningskjennelse:
01.10.2018