Konkursdebitor:
Optonet Entreprenør AS 
Org. nr.:
997 612 604 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
15-043545KON-KISA/23 
Konkursåpning:
26.03.2015 
Fristdag:
12.03.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
28.04.2015 
Første skiftesamling:
04.05.2015 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
30.04.2015 
Slutningskjennelse:
08.05.2018