Konkursdebitor:
Onkel Aksel Drift AS 
Org. nr.:
815 020 472 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
17-100939KON-KISA/24 
Konkursåpning:
22.05.2017 
Fristdag:
21.06.2017 
Frist for anmeldelse av krav:
11.08.2017 
Første skiftesamling:
15.08.2017 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
14.08.2017 
Slutningskjennelse:
22.11.2018