Konkursdebitor:
Nesheim, Jarl 
Org. nr.:
911 859 327 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
14-014834KON-KISA/11 
Konkursåpning:
26.02.2014 
Fristdag:
26.02.2014 
Frist for anmeldelse av krav:
28.03.2014 
Første skiftesamling:
02.04.2014 kl. 02:00 
Midlertidig innberetning:
01.04.2014 
Slutningskjennelse:
23.11.2015