Konkursdebitor:
Nectarfa AS 
Org. nr.:
919 779 217 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
19-046369KON-KISA/23 
Konkursåpning:
07.05.2019 
Fristdag:
06.02.2019 
Frist for anmeldelse av krav:
03.06.2019 
Første skiftesamling:
05.06.2019 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
03.06.2019 
Slutningskjennelse:
11.02.2020