Konkursdebitor:
Musical Teambuilding AS 
Org. nr.:
984 092 180 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
16-129862KON-KISA/11 
Konkursåpning:
16.08.2016 
Fristdag:
15.08.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
16.09.2016 
Første skiftesamling:
20.09.2016 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
19.09.2016 
Slutningskjennelse:
04.10.2016