Konkursdebitor:
Maritime Interior AS 
Org. nr.:
893 900 462 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
15-142057KON-KISA/23 
Konkursåpning:
24.09.2015 
Fristdag:
10.09.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
22.10.2015 
Første skiftesamling:
26.10.2015 kl. 09:15 
Midlertidig innberetning:
23.10.2015 
Slutningskjennelse:
22.06.2017