Konkursdebitor:
Mandal Statlige Mottak For Asylsøkere AS 
Org. nr.:
993 831 182 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-019973KON-KISA/11 
Konkursåpning:
06.02.2018 
Fristdag:
05.02.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
12.03.2018 
Første skiftesamling:
14.03.2018 kl. 09:30 
Midlertidig innberetning:
13.03.2018 
Slutningskjennelse:
07.02.2019