Konkursdebitor:
LOL AS 
Org. nr.:
981 384 024 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
20-053108KON-KISA/11 
Konkursåpning:
08.04.2020 
Fristdag:
03.04.2020 
Frist for anmeldelse av krav:
08.05.2020 
Første skiftesamling:
12.05.2020 kl. 11:15 
Midlertidig innberetning:
11.05.2020 
Slutningskjennelse:
05.10.2021