Konkursdebitor:
Løland, Tommy 
Org. nr.:
 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
16-130904KON-KISA/23 
Konkursåpning:
14.09.2016 
Fristdag:
17.08.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
14.10.2016 
Første skiftesamling:
18.10.2016 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
17.10.2016 
Slutningskjennelse:
06.04.2017