Konkursdebitor:
Linnzoo AS 
Org. nr.:
917 653 186 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
19-103197KON-KISA/21 
Konkursåpning:
09.07.2019 
Fristdag:
05.07.2019 
Frist for anmeldelse av krav:
13.08.2019 
Første skiftesamling:
29.08.2019 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
27.08.2019 
Slutningskjennelse:
08.09.2020