Konkursdebitor:
Lift Service AS 
Org. nr.:
982 093 252 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
15-071383KON-KISA/07 
Konkursåpning:
05.05.2015 
Fristdag:
04.05.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
05.06.2015 
Første skiftesamling:
09.06.2015 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
08.06.2015 
Slutningskjennelse:
04.07.2016