Konkursdebitor:
Leibscher, Michael 
Org. nr.:
912 310 868 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-172093KON-KISA/24 
Konkursåpning:
27.11.2018 
Fristdag:
16.11.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
02.01.2019 
Første skiftesamling:
04.01.2019 kl. 09:30 
Midlertidig innberetning:
03.01.2019 
Slutningskjennelse:
03.07.2019