Konkursdebitor:
Lauw, Jochen 
Org. nr.:
985 771 782 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
16-033818KON-KISA/21 
Konkursåpning:
14.03.2016 
Fristdag:
25.02.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
18.04.2016 
Første skiftesamling:
19.04.2016 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
14.04.2016 
Slutningskjennelse:
22.11.2016