Konkursdebitor:
Latin Secret AS 
Org. nr.:
993 798 819 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
15-087145KON-KISA/11 
Konkursåpning:
10.06.2015 
Fristdag:
17.04.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
01.07.2015 
Første skiftesamling:
07.07.2015 kl. 10:30 
Midlertidig innberetning:
06.07.2015 
Slutningskjennelse:
09.10.2015