Konkursdebitor:
Latin Secret AS 
Org. nr.:
993 798 819 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
16-029111KON-KISA/23 
Konkursåpning:
25.02.2016 
Fristdag:
05.02.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
31.03.2016 
Første skiftesamling:
04.04.2016 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
01.04.2016 
Slutningskjennelse:
31.10.2017