Konkursdebitor:
Kwiatkowski, Tomasz Eryk 
Org. nr.:
913918002 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
19-092592KON-KISA/24 
Konkursåpning:
12.08.2019 
Fristdag:
18.06.2019 
Frist for anmeldelse av krav:
06.09.2019 
Første skiftesamling:
10.09.2019 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
09.09.2019 
Slutningskjennelse:
24.02.2020