Konkursdebitor:
Kvalvik, Petter 
Org. nr.:
953 030 446 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
15-010513KON-KISA/24 
Konkursåpning:
10.02.2015 
Fristdag:
19.01.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
10.03.2015 
Første skiftesamling:
16.03.2015 kl. 09:30 
Midlertidig innberetning:
13.03.2015 
Slutningskjennelse: