Konkursdebitor:
Korzeniecka, Dorota 
Org. nr.:
996 964 191 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
14-131173KON-KISA/21 
Konkursåpning:
18.09.2014 
Fristdag:
15.09.2014 
Frist for anmeldelse av krav:
27.10.2014 
Første skiftesamling:
28.10.2014 kl. 15:00 
Midlertidig innberetning:
26.10.2014 
Slutningskjennelse:
23.11.2015