Konkursdebitor:
Kmiecik, Arkadiusz Marian 
Org. nr.:
917 620 997 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-055426KON-KISA/23 
Konkursåpning:
24.04.2018 
Fristdag:
11.04.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
04.06.2018 
Første skiftesamling:
06.06.2018 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
04.06.2018 
Slutningskjennelse:
15.04.2020