Konkursdebitor:
Karczmit, Robert Grzegorz 
Org. nr.:
920 663 723 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
13-136450KON-KISA/23 
Konkursåpning:
02.09.2013 
Fristdag:
23.08.2013 
Frist for anmeldelse av krav:
07.10.2013 
Første skiftesamling:
10.10.2013 kl. 02:00 
Midlertidig innberetning:
09.10.2013 
Slutningskjennelse:
09.07.2015