Konkursdebitor:
Johs Lunde Yachting Sør AS 
Org. nr.:
991 711 724 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
11/084316KON-KISA/21 
Konkursåpning:
25.05.2011 
Fristdag:
24.05.2011 
Frist for anmeldelse av krav:
29.05.2011 
Første skiftesamling:
30.06.2011 kl. 02:00 
Midlertidig innberetning:
28.06.2011 
Slutningskjennelse: