Konkursdebitor:
Johs Lunde Marine Sør AS 
Org. nr.:
991 767 967 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
11-069722KON-KISA/08 
Konkursåpning:
29.04.2011 
Fristdag:
29.04.2001 
Frist for anmeldelse av krav:
03.06.2011 
Første skiftesamling:
31.05.2011 kl. 02:00 
Midlertidig innberetning:
30.05.2011 
Slutningskjennelse: