Konkursdebitor:
Jobb Service Ltd 
Org. nr.:
896 708 902 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
20-006717KON-KISA/24 
Konkursåpning:
27.02.2020 
Fristdag:
14.01.2020 
Frist for anmeldelse av krav:
17.03.2020 
Første skiftesamling:
20.03.2020 kl. 09:30 
Midlertidig innberetning:
19.03.2020 
Slutningskjennelse:
06.04.2021