Konkursdebitor:
J E Brandsvoll Transport AS 
Org. nr.:
811 608 432 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
15-136943KON-KISA/07 
Konkursåpning:
18.09.2015 
Fristdag:
01.09.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
19.10.2015 
Første skiftesamling:
23.10.2015 kl. 11:00 
Midlertidig innberetning:
22.10.2015 
Slutningskjennelse:
04.07.2016