Konkursdebitor:
Iveland Hytte Tun AS 
Org. nr.:
992 652 942 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
16-193365KON-KISA/23 
Konkursåpning:
02.12.2016 
Fristdag:
01.12.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
30.12.2016 
Første skiftesamling:
02.01.2017 kl. 14:00 
Midlertidig innberetning:
28.12.2016 
Slutningskjennelse:
06.11.2017