Konkursdebitor:
Itrafikkskole AS 
Org. nr.:
916 556 896 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
21-086706KON-TAGD/TKRI 
Konkursåpning:
16.06.2021 
Fristdag:
16.06.2021 
Frist for anmeldelse av krav:
21.07.2021 
Første skiftesamling:
06.07.2021 kl. 15:00 
Midlertidig innberetning:
02.07.2021 
Slutningskjennelse:
02.08.2021