Konkursdebitor:
Isaksen, Steinar 
Org. nr.:
996 208 958 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
15-003492KON-KISA/24 
Konkursåpning:
20.01.2015 
Fristdag:
08.01.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
24.02.2015 
Første skiftesamling:
26.02.2015 kl. 09:15 
Midlertidig innberetning:
25.02.2015 
Slutningskjennelse:
02.02.2016