Konkursdebitor:
Ipec Elektro AS 
Org. nr.:
915 837 832 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-052257KON-KISA/11 
Konkursåpning:
05.06.2018 
Fristdag:
05.04.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
22.06.2018 
Første skiftesamling:
25.06.2018 kl. 12:45 
Midlertidig innberetning:
21.06.2018 
Slutningskjennelse:
11.05.2021