Konkursdebitor:
Innovasjonsmiljø AS 
Org. nr.:
934 167 589 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Aust-Agder tingrett  
Saksnummer:
16-025627KON-AUAG 
Konkursåpning:
12.02.2016 
Fristdag:
12.02.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
10.03.2016 
Første skiftesamling:
17.03.2016 kl. 14:00 
Midlertidig innberetning:
16.03.2016 
Slutningskjennelse:
05.04.2016