Konkursdebitor:
Hovseter Parkering AS 
Org. nr.:
892 035 512 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Aust-Agder tingrett  
Saksnummer:
16-033964KON-AUAG 
Konkursåpning:
25.02.2016 
Fristdag:
25.02.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
31.03.2016 
Første skiftesamling:
04.04.2016 kl. 15:00 
Midlertidig innberetning:
01.04.2016 
Slutningskjennelse:
05.12.2017