Konkursdebitor:
Hovden Restaurant & Catering AS 
Org. nr.:
982 242 819 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
20-030667KON-KISA/23 
Konkursåpning:
24.02.2020 
Fristdag:
24.02.2020 
Frist for anmeldelse av krav:
23.03.2020 
Første skiftesamling:
27.03.2020 kl. 08:30 
Midlertidig innberetning:
26.03.2020 
Slutningskjennelse:
08.12.2021