Konkursdebitor:
Høvåg Stein AS 
Org. nr.:
986 444 971 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
11-014534KON-KISA/21 
Konkursåpning:
26.01.2011 
Fristdag:
26.01.2011 
Frist for anmeldelse av krav:
02.03.2011 
Første skiftesamling:
17.02.2011 kl. 01:00 
Midlertidig innberetning:
16.02.2011 
Slutningskjennelse:
05.06.2015