Konkursdebitor:
HH Anlegg 
Org. nr.:
917 191 565 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
20-128777KON-KISA/21 
Konkursåpning:
26.10.2020 
Fristdag:
11.09.2020 
Frist for anmeldelse av krav:
27.11.2020 
Første skiftesamling:
01.12.2020 kl. 09:30 
Midlertidig innberetning:
30.11.2020 
Slutningskjennelse: