Konkursdebitor:
Helleland, Knut 
Org. nr.:
977504317 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-094839KON-KISA/11 
Konkursåpning:
02.07.2018 
Fristdag:
20.06.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
15.08.2018 
Første skiftesamling:
21.08.2018 kl. 08:30 
Midlertidig innberetning:
20.08.2018 
Slutningskjennelse:
21.04.2021