Konkursdebitor:
Helle, Jon Arild 
Org. nr.:
969665123 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
13-038671KON-KISA/07 
Konkursåpning:
11.03.2013 
Fristdag:
01.03.2013 
Frist for anmeldelse av krav:
15.04.2013 
Første skiftesamling:
18.04.2013 kl. 02:00 
Midlertidig innberetning:
17.04.2013 
Slutningskjennelse:
28.04.2015