Konkursdebitor:
Hansen og Støle AS 
Org. nr.:
976 307 631 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
13-158661KON-KISA/07 
Konkursåpning:
26.09.2013 
Fristdag:
26.09.2013 
Frist for anmeldelse av krav:
29.10.2013 
Første skiftesamling:
30.10.2013 kl. 09:15 
Midlertidig innberetning:
29.10.2013 
Slutningskjennelse:
23.11.2015