Konkursdebitor:
Hansen, Kay Hendry 
Org. nr.:
982 534 798 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
16-176053KON-KISA/21 
Konkursåpning:
17.11.2016 
Fristdag:
02.11.2016 
Frist for anmeldelse av krav:
14.12.2016 
Første skiftesamling:
19.12.2016 kl. 14:00 
Midlertidig innberetning:
16.12.2016 
Slutningskjennelse: