Konkursdebitor:
Handi Products AS 
Org. nr.:
981010280 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
17-003186KON-KISA/24 
Konkursåpning:
19.01.2017 
Fristdag:
06.01.2017 
Frist for anmeldelse av krav:
06.03.2017 
Første skiftesamling:
09.03.2017 kl. 09:30 
Midlertidig innberetning:
08.03.2017 
Slutningskjennelse:
08.05.2018