Konkursdebitor:
Godteland Sørlandssenteret AS 
Org. nr.:
912 428 729 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
15-088230KON-KISA/07 
Konkursåpning:
01.06.2015 
Fristdag:
01.06.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
26.06.2015 
Første skiftesamling:
02.07.2015 kl. 11:00 
Midlertidig innberetning:
01.07.2015 
Slutningskjennelse:
23.06.2016