Konkursdebitor:
Gåsland, Otto Andreas 
Org. nr.:
969 577 569 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
15-096824KON-KISA/07 
Konkursåpning:
05.08.2015 
Fristdag:
15.06.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
03.09.2015 
Første skiftesamling:
08.09.2015 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
07.09.2015 
Slutningskjennelse:
18.11.2016