Konkursdebitor:
Frk Larsen Cafe & Kunst AS 
Org. nr.:
975 849 864 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
19-066290KON-KISA/24 
Konkursåpning:
29.04.2019 
Fristdag:
29.04.2019 
Frist for anmeldelse av krav:
29.05.2019 
Første skiftesamling:
06.06.2019 kl. 08:30 
Midlertidig innberetning:
05.06.2019 
Slutningskjennelse:
12.02.2021