Konkursdebitor:
Fjell-Heimen AS 
Org. nr.:
915 494 080 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-009532KON-KISA/21 
Konkursåpning:
18.01.2018 
Fristdag:
18.01.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
16.02.2018 
Første skiftesamling:
20.02.2018 kl. 09:30 
Midlertidig innberetning:
16.02.2018 
Slutningskjennelse:
28.09.2018