Konkursdebitor:
Eriksen, Erik Lindberg 
Org. nr.:
 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-118399KON-KISA/11 
Konkursåpning:
31.08.2018 
Fristdag:
09.08.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
01.10.2018 
Første skiftesamling:
03.10.2018 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
02.10.2018 
Slutningskjennelse:
03.07.2019