Konkursdebitor:
EH-Trening AS 
Org. nr.:
915 137 709 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-058258KON-KISA/21 
Konkursåpning:
22.08.2018 
Fristdag:
09.03.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
21.09.2018 
Første skiftesamling:
26.09.2018 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
25.09.2018 
Slutningskjennelse:
14.02.2020