Konkursdebitor:
Designsparkel AS 
Org. nr.:
816 615 062 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
18-131446KON-KISA/23 
Konkursåpning:
20.09.2018 
Fristdag:
06.09.2018 
Frist for anmeldelse av krav:
18.10.2018 
Første skiftesamling:
23.10.2018 kl. 10:15 
Midlertidig innberetning:
22.10.2018 
Slutningskjennelse:
04.11.2019