Konkursdebitor:
Crane Service Norway AS 
Org. nr.:
919 281 545 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
20-085536KON-KISA/21 
Konkursåpning:
12.06.2020 
Fristdag:
11.06.2020 
Frist for anmeldelse av krav:
07.07.2020 
Første skiftesamling:
08.07.2020 kl. 11:00 
Midlertidig innberetning:
07.07.2020 
Slutningskjennelse:
29.10.2021