Konkursdebitor:
Byggplan Nordbohus AS 
Org. nr.:
980 635 643 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
14-150438KON-KISA/21 
Konkursåpning:
22.09.2014 
Fristdag:
22.09.2014 
Frist for anmeldelse av krav:
27.10.2014 
Første skiftesamling:
30.10.2014 kl. 12:00 
Midlertidig innberetning:
28.10.2014 
Slutningskjennelse:
04.12.2020