Konkursdebitor:
Byggplan Bad & Interiør AS 
Org. nr.:
990 753 911 
Bostyrer:
Øystein E. Krabberød 
Tingrett:
Kristiansand tingrett  
Saksnummer:
15-052107KON-KISA/07 
Konkursåpning:
26.03.2015 
Fristdag:
26.03.2015 
Frist for anmeldelse av krav:
30.04.2015 
Første skiftesamling:
06.05.2015 kl. 16:00 
Midlertidig innberetning:
05.05.2015 
Slutningskjennelse:
27.06.2016